Isabel Celaá será la ministra de Educación del Gobierno de Pedro Sánchez

La socialista vasca estará al mando de la cartera de Educación, que ya no estará asociada a la de Deporte

Celaá ha sido la presidenta de la Comisión de Ética y Garantías del PSOE y jugó un papel clave en el Comité Federal de 2016

La vasca Isabel Celaá, hasta ahora presidenta de la Comisión de Ética y Garantías del PSOE, será la nueva ministra de Educación en el Gobierno de Pedro Sánchez. Celaá, licenciada en Filosofía, Filología Inglesa y Derecho, acumula una dilatada trayectoria profesional en la gestión de la Administración y en la política, siempre ligada al terreno educativo.

Como presidenta de la Comisión de Ética y Garantías del PSOE jugó un papel clave en el Comité Federal de 2016 por el que posteriormente Pedro Sánchez acabó renunciando al acta de diputado en el Congreso. Allí, Celaá formó parte del núcleo que apoyaba al actual presidente del Gobierno. 

Celáa, profesora de profesión y nacida en Bilbao en el año 1949, ejerció de consejera de Educación, Universidades e Investigación en el Gobierno del PSE-EE, presidido por Patxi López, desde el año 2009 al 2012.

Isabel Celaá era viceconsejera de Educación con Fernando Buesa (asesinado por ETA en el año 2000) cuando en 1992 se alumbró el Pacto Escolar. La evolución de la escolarización de las dos redes (pública y concertada) junto con el desarrollo del inglés han sido dos cuestiones que siempre le han preocupado durante su gestión. En su opinión, la culpa del desequilibrio a favor de la red concertada en Euskadi se debe a “la política nacionalista”.

https://www.eldiario.es/politica/Isabel-Celaa-Educacion-Gobierno-Sanchez_0_779372305.html

Educació recupera l’enquesta específica sobre l’ús del valencià a la Generalitat

La direcció de Política Lingüística presenta els resultats d’una recerca que no es feia des de 2004

La Conselleria d’Educació presenta hui [23 maig 2017] el resultats de l’enquesta sobre l’ús del valencià a l’administració. El document és fruit del primer sondeig que es fa amb l’enfocament renovat del govern del Botànic, ja que la que es va presentar l’any passat sobre l’ús social del valencià –l’última que va fer pública era de 2010– “heretava” el sistema que s’havia seguit amb l’administració sota el govern del PP.

[…]

 

 

El 2004, un 90% dels funcionaris apostava perquè en el futur tots els treballadors de l’administració conegueren i utilitzaren la llengua pròpia

De l’enquesta “Coneixement i ús social del valencià 2015” s’extreia que el 85% de la població creia que el valencià s’hauria d’usar igual o més que en l’actualitat. En una compareixença conjunta, Marzà i Trenzano van subratllar l’actitud positiva de la ciutadania envers el valencià. “La societat valenciana no veu cap problema en la llengua; el conflicte lingüístic no existeix tal com han volgut centralitzar alguns en el seu discurs polític”, va expressar el conseller.

https://www.diarilaveu.com/noticia/73979/enquesta-us-valencia-generalitat

Resultats provisionals de les consultes a les famílies del pla específic d’organització de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial de la Comunitat Valenciana

MARC LEGAL

RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2016, del director general de Política Educativa, per la qual es dicten instruccions sobre el procediment i s’estableix el calendari previst en l’Ordre 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per a la realització del procés de sol·licitud i d’autorització d’un pla específic d’organització de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial de la Comunitat Valenciana per al curs 2017-18.

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 14 de desembre de 2016, del director general de Política Educativa, per la qual es dicten instruccions sobre el procediment i s’estableix el calendari previst en l’Ordre 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per a la realització del procés de sol·licitud i d’autorització d’un pla específic d’organització de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial de la Comunitat Valenciana per al curs 2017-18

ORDRE 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es regulen les condicions i el procediment de sol·licitud i d’autorització d’un pla específic d’organització de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial de la Comunitat Valenciana

La informació oferida en aquest informe correspon a les dades introduïdes pels centres en la plataforma el 6 d’abril de 2017. Tanmateix, queda pendent la contrastació de les dades introduïdes en la plataforma amb les dades reflectides , que els centres havien d’emplenar i remetre a la Direcció General de Política Educativa

Més informació enjornada-continua

http://www.levante-emv.com/elementosWeb/gestionCajas/LMV/File/2017/jornada-continua.pdf

Educació permetrà en el currículum de Primària que els alumnes del nivell bàsic tinguen més anglés

El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport ha acceptat els aclariments de la Generalitat Valenciana sobre el Decret de Plurilingüisme Dinàmic després que la Conselleria d’Educació li fera saber que modificarà el currículum de Primària perquè els centres educatius que havien triat el nivell bàsic puguen comptar amb hores de lliure configuració per a dedicar-les a l’anglés, tal com ho recull Europa Press.

El passat 10 de març, el departament que dirigeix Méndez de Vigo va enviar una carta a la Conselleria d’Educació —abans, però, havia amenaçat amb dur als tribunals el Decret de Plurilingüisme Dinàmic— en què fa diferents observacions i peticions d’aclariment sobre el text normatiu que atenyen als articles 9, 10, 11, 13, la disposició addicional cinquena i els articles 17.3 i 20.3, segons els document a què ha tingut accés Europa Press. L’administració valenciana va respondre a cadascuna d’elles amb una altra carta amb data del 29 de març.

El ministeri assenyalava que la vinculació del valencià i l’anglès pot ser un “element discriminatori” per a l’alumnat. Així, per exemple, es pot donar el cas que els alumnes que vulguen cursar un nivell avançat d’anglès no necessiten l’avançat de valencià perquè ja compten amb ell o que els alumnes de centres de zones castellanoparlants, com és “lògic” , escullen el nivell bàsic de valencià i es queden sense la possibilitat d’accedir a nivells superiors d’anglès.

La Generalitat Valenciana assenyala que el Programa d’Educació Plurilingüe “no discrimina en cap cas” l’alumnat, sinó que “genera oportunitats” i “compleix” amb el principi d’igualtat d’oportunitats, encara que explica que s’està tramitant la modificació parcial del currículum de Primària, la qual cosa permetrà als centres educatius que opten per una major proporció del castellà dins del Programa d’Educació Plurilingüe que puguen donar dues hores i mitja més d’anglés a la setmana, tal com es desprèn de la carta enviada al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, a la qual ha tingut accés Europa Press.

La conselleria d’Educació ha volgut calmar encara més el popular Méndez de Vigo en dir-li que, “amb la finalitat de donar encara més tranquil·litat al dubte plantejat, en coherència amb el principi de descentralització i per a dotar de major autonomia als centres, estem tramitant una modificació parcial del decret pel qual s’estableix el currículum d’Educació Primària, en el qual es regularà que els centres disposaran del 10% del total de l’horari com a hores de lliure configuració (2 hores i 30 minuts) per a dedicar-les a les àrees de coneixement que consideren més adequades”.

Així, indica que aquest serà l’espai horari “més adequat” perquè aquests centres educatius incrementen la presència de l’anglès i recomana “especialment” l’augment de la comunicació oral en aquesta llengua.

Més certificació

El Ministeri d’Educació demana a l’administració valenciana que aclarisca què va a fer amb els alumnes que vulguen obtenir una certificació d’anglès superior i diferent a la qual li correspon pel nivell triat a fi “d’evitar una possible discriminació”. Sobre aquets assumpte, la Conselleria assenyala al ministeri que “tot l’alumnat podrà optar a obtenir una certificació superior a la qual li correspon pel nivell cursat”.

També fa observacions als articles 10, 11 i 12 del decret en relació al fet que en l’ESO i Batxillerat del nivell avançat, es deixe a elecció del centre l’assignatura en castellà com a llengua vehicular. En aquest punt, el departament de Méndez de Vigo demana a la conselleria que recomane als centres que, a més de Llengua castellana i Literatura, s’impartisquen també en castellà una assignatura troncal, “atès que va a ser l’única matèria no lingüística que l’alumnat reba en la llengua oficial de l’Estat”.

La Conselleria d’Educació assenyala que en els projectes presentats pels centres s’està fent de la manera que indica el ministeri, encara que incorporarà en l’ordre que desenvolupe el decret la “recomanació preferent que siga una matèria troncal”.

Finalment, sobre l’elecció del projecte educatiu en funció de la llengua, que el decret estableix que ha de ser aprovat pel consell escolar del centre (articles 17.3 i 20.3), el ministeri indica que açò “pot entrar en col·lisió” amb les competències del director i recorda que el Consell escolar té la funció “d’avaluar” els projectes i no d’aprovar-los. “Al claustre la correspondria l’aprovació de les concrecions curriculars derivades del projecte lingüístic autoritzat en el centre”, recorda en la seua carta.

En resposta a això, des d’Educació assenyalen que són “conscients” que el projecte educatiu és competència de la direcció del centre, però que el que aquest decret regula és el projecte lingüístic, que, al seu judici, ha de ser aprovat per majoria qualificada de dos terços del consell escolar del centre, amb l’objectiu de “potenciar el màxim consens de la comunitat educativa en la presa de decisions prèvia”.

“Eixa majoria qualificada promou el consens entre el claustre i els representants de pares i mares entorn de l’apartat del projecte educatiu del centre sense menyscapte de la competència de la direcció del centre en l’aprovació d’aquest projecte”, aclareix Educació.

http://www.diarilaveu.com/noticia/72483/educacio-modificara-el-curriculum-de-primaria-perque-els-alumnes-del-nivell-basic-tinguen-

El 84% de les escoles del país trien més valencià i anglès

L’aplicació del nou Programa Educatiu Plurilingüe Dinàmic s’establirà el pròxim curs a partir d’Infantil de tres anys i de les aules experimentals de dos anys

Sixto Ferrero / València.

El 54% de les escoles del País Valencià sostingudes amb fons públics han triat el nivell avançat —el nivell que més valencià i anglès empra— del Programa Educatiu Plurilingüe Dinàmic, mentre que el 30% ha apostat per l’intermedi i un 16% començarà amb el bàsic. Les xifres que ha aportat la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports parlen per si mateixes, ja que quasi mil escoles sostingudes amb fons públics, el 84%, han decidit aplicar, a partir del curs 2017-2018, més valencià i anglès a les seues aules.

Els nivells triats pels centres educatius com a punt de partida han estat avalats per dos terços del Consell Escolar i començarà a aplicar-se en les aules experimentals de 2 anys i en el segon cicle d’Infantil —amb alumnes de 3 a 5 anys—, de manera que el Programa Plurilingüe Dinàmic estarà completament desplegat en 2023, quan arribe a Batxillerat.

Del total d’escoles sostingudes amb fons públics, la Conselleria ha rebut dades del 90% dels centres. Així, 675 centres educatius han triat el nivell avançat I o II (54%), 375 centres el nivell intermedi I o II (30%) i 203 el nivell bàsic I o II (16%). Territorialment, a les comarques del sud del país, 164 centres han triat el nivell avançat, és a dir, un 40%. Pel que fa al nivell intermedi, ha estat escollit per 132 centres educatius, el 32%, i el nivell bàsic per 119 centres, un 28% del total. A les comarques del nord, 137 centres han triat el nivell avançat, un 83% del total. 17 escoles han apostat pel nivell intermedi, un 10% del total i 11 centres s’han decantat pel nivell bàsic, un 7% del total. Mentre que a les comarques de la demarcació de València, 374 centres educatius han triat el nivell avançat, és  a dir, un 55%, 226 escoles han optat per l’intermedi, un 34%. Finalment, 73 escoles han s’han decidit pel nivell bàsic, un 11% del total.

“Els centres han optat entre mantindre els mateixos programes que ara o avançar i, lliurement, han decidit majoritàriament fer passes endavant”, ha manifestat el conseller Vicent Marzà davant les primeres xifres que mostren com les comunitats educatives “han decidit el nivell plurilingüe que s’adapta millor al seu context sociolingüístic”, ha puntualitzat el conseller, qui a més a més, ha recordat que el nou programa de plurilingüisme real garanteix a l’alumnat més anglès i un domini efectiu del valencià i del castellà.

Segons les xifres d’Educació, el 72% dels centres escolars han decidit aplicar a partir del pròxim curs un nivell més alt que l’actual. Un percentatge que arriba fins al 81% en els centres de la demarcació de València i fins al 92% en els de Castelló. En el cas de les escoles de la demarcació d’Alacant el percentatge de centres que han decidit ampliar l’oferta formativa en valencià i anglés és del 54%.

En aquest sentit, cal apuntar que el model desplegat per la conselleria està basat en l’aprenentatge integrat de llengües (AICLE), la metodologia més avançada i reconeguda internacionalment, que ja apliquen països com Finlàndia o Canadà.

Formació del professorat

Pel que fa a la formació del professorat, a hores d’ara ja es coneixen les primeres mesures del Pla de xoc de formació del professorat, en què a través de les Escoles Oficials d’Idiomes, els docents podran optar a les places que la conselleria ha reservat per garantir la formació en llengües dels docents.

El professorat podrà inscriure’s en les EOI a partir de finals de març a través dels CEFIRE i tenen a l’abast 5.260 places de formació en anglès i 1.540 en valencià reservades en la modalitat de cursos presencials, en línia i d’habilitats orals. Paral·lelament, hi ha 1.500 places de formació a la carta en anglès i valencià amb necessitats específiques segons els centres educatius.

Així mateix, s’amplien les places per a obtindre la capacitació lingüística en llengües que es realitzen als CEFIRE per al pròxim curs, fins a les 3.000, un miler més que en l’actualitat. No obstant això, el Pla de xoc de formació del professorat en llengües compta amb més mesures que s’estan ultimant i que Educació anirà anunciant a mesura que es facen efectives.

Competència Comunicativa Oral en anglès

Educació també ha avançat una altra novetat, com és el cas de la Competència Comunicativa Oral en anglès. Un model que compta amb sessions orals de lliure configuració mitjançant una àrea anomenada Competència Comunicativa Oral, que s’impartirà en qualsevol de les dues llengües oficials i en anglès, segons el nivell.

L’objectiu d’aquesta àrea serà augmentar la comprensió i l’expressió d’idees sobre els temes més propers; dotar d’eines comunicatives per desenvolupar-se amb èxit en la majoria de situacions quotidianes i descriure experiències i desitjos, així com expressar l’opinió mitjançant eines com, per exemple, els projectes interetapa, suports audiovisuals o musicals, jocs d’enginy o dramatitzacions.

El Programa Plurilingüe i el seu desplegament

El programa Plurilingüe Dinàmic està estructurat en tres nivells: Bàsic (I i II), Intermedi (I i II) i Avançat (I i II). Així doncs, els diferents graus —I i II— responen a la distribució del nombre d’hores vehiculars en les tres llengües en assignatures no lingüístiques i altres elements de reforç de competència oral. És a dir, quantes hores es fan en anglès, en valencià i en castellà donada la situació sociolingüística de cada entorn educatiu.
Aquesta manera organitzativa pretén donar resposta a la realitat sociolingüística del País Valencià —amb zones castellanoparlants i valencianoparlants—, de manera que els nivells donen resposta a la necessitat d’adaptar els programes lingüístics a les característiques del mateix centre com a punt de partida.

El Programa comença el proper curs, 2017-2018, a les aules experimentals amb xiquets de 2 anys i el segon cicle d’Infantil, i estarà completament desenvolupat en 2023, quan arribe a Batxillerat. El decret però, també contempla la Formació Professional i la Formació d’Adults —una altra de les novetats—.

Per tal de reforçar el programa, la nova RTVV haurà de col·laborar. En aquest sentit, la Conselleria ha explicat que al nou ens públic se li demanarà emissions de continguts en anglès i que el valencià siga llengua vehicular, un fet que sembla tindrà absoluta reciprocitat, ja que segons les manifestacions pel que fa a la graella radiotelevisiva, de la nova directora general, Empar Marco, caminen en la mateixa sintonia.

Arran de les dades d’Educació –que indiquen que l’ensenyament en valencià se situa en un 54%–, Escola Valenciana ha fet públic un comunicat en què manifesta que la participació democràtica de la comunitat educativa “ha sigut decisiva per a garantir el plurilingüisme real”. El president de l’entitat, Vicent Moreno, considera una notícia “històrica” el fet que el plurilingüisme real, “el que avança des de l’ensenyament en valencià”, siga majoritari al nostre país.

El president Puig anuncia un pla per a formar docents en llengües

Comptarà amb 5.260 places en anglès, 1.540 en valencià i 1.500 per a formació a la carta en les Escoles Oficials d’Idiomes (EOI) i es posarà en marxa el pròxim curs

L’objectiu d’aquest nou pla és, segons ha anunciat Puig en les Corts, “garantir l’aplicació efectiva del decret de plurilingüisme i generar noves oportunitats de formació” perquè, ha dit, el País Valencià “fa molt de temps que perd coneixement en idiomes i oportunitats”.

RedactaVeu / EP / València

El president Ximo Puig ha anunciat aquest dimecres en les Corts l’engegada per al curs que ve d’un pla de xoc per a formar professors en llengües que comptarà amb 5.260 places en anglès, 1.540 en valencià i 1.500 per a formació a la carta en les Escoles Oficials d’Idiomes (EOI). L’objectiu és garantir “l’aplicació efectiva del decret de plurilingüisme” i “generar noves oportunitats de formació” perquè, a parer seu, el País Valencià “està perdent coneixement en idiomes i oportunitats”.

Puig ha fet aquest anunci en la sessió de control de les Corts Valencianes en ser preguntat per la síndica del PP, Isabel Bonig, sobre com valora el decret pel qual s’estableix el model lingüístic educatiu que la dirigent popular l’haja qualificat de “sectari i xantatge” perquè “suposa coartar la “llibertat d’elecció dels pares”.

Puig ha defensat que la norma cerca aconseguir que tots els xiquets valencians dominen per igual l’anglès, el castellà i el valencià, cosa que “vostès no van aconseguir”, li ha etzibat a Bonig.

“Garantir que els xiquets entenguen, parlen i escriguen els tres idiomes”

En la seua intervenció, el cap de l’executiu valencià ha comentat que fa uns dies va llegir en un mitjà de comunicació l’opinió d’una mare d’Alacant que deia que encara que la seua llengua era el castellà “es negava a acceptar que els seus fills arrossegaren la manca que ella tenia de no saber valencià”. Per açò, ha reivindicat que el model educatiu del Consell pretén millorar la qualitat educativa i oferir igualtat d’oportunitats per a tots. En aquest sentit, el cap del Consell ha puntualitzat que actualment el 99,5% de la població valenciana domina de forma oral el castellà, mentre que un 30% domina el valencià i solament un 6,6 %, l’anglès. “Per a revertir aquesta situació, aquesta proposta de model, que està avalada per estudis i per la realitat, significa garantir que els xiquets entenguen, parlen i escriguen els tres idiomes”, ha insistit.

Així, ha defensat que, atès que la realitat al País Valencià demostra que de moment no tots els xiquets saben les tres llengües, es pretén “superar la falta d’oportunitats dels xiquets de saber anglès”. “Aquest model acaba amb alumnes de primera i de segona. Ara millorarem la qualitat de l’educació i de llengües. La llibertat no s’està qüestionant, sinó el fracàs estrepitós d’un model que ens ha portat fins a ací”, ha remarcat Puig.

Al final del debat sobre aquesta qüestió, han intervingut el conseller d’Educació, Vicent Marzà, i la diputada del PP Beatriz Gascó. Aquesta última ha criticat que el Consell haja utilitzat diners per a fer cartells educatius en els quals promou actes dels Països Catalans, a la qual cosa Marzà li ha retret que el PPCV “ha rescatat fantasmes” i el Govern del Botànic, “persones”. “Parlen de xantatge i açò és perquè totes les famílies que volien saber anglès havien d’anar a la privada i per açò nosaltres oferim drets i oportunitat i vosaltres privilegis. El PP, xantatge i peatges; i el Botànic, drets i oportunitats per a tots”, ha sentenciat el conseller.

Crítiques de Bonig

La síndica del PP valencià, Isabel Bonig, ha criticat el decret i “l’intervencionisme i sectarisme” en matèria educativa del Consell, alhora que ha recriminat Puig que el Govern del Botànic intente identificar el PP com un partit que ataca el valencià. “Vostès solament governen per a una part dels valencians”, ha lamentat la portaveu popular, qui ha reivindicat que durant l’anterior Govern autonòmic del PP el nombre de joves que estudiaven en valencià es van incrementar en més d’un 200%.

“Per què tenen tanta por a la llibertat d’elecció dels pares i a la igualtat d’oportunitats?”, ha preguntat Bonig a Puig per a criticar, tot seguit, que el Consell cerca “crear alumnes de primera i de segona”, a la qual cosa el president ha demanat que no es continue “enfrontant a la llengua” perquè açò “no és raonable”. “Vostè està ancorada en l’extrema radicalitat i açò no és bo. Tots els xiquets tindran oportunitats de saber anglès, cosa que vostès no van aconseguir”, li ha contestat el president de l’executiu valencià.

http://www.laveupv.com/noticia/25285/el-president-puig-anuncia-un-pla-per-a-formar-docents-en-llengues

El pròxim curs començarà a aplicar-se el nou model lingüístic educatiu valencià

El pròxim curs començarà a aplicar-se el nou model lingüístic educatiu valencià, que s’establix en el Decret 9/2017 de 27 de gener. El model preveu tres nivells en l’aplicació del Plurilingüisme a les nostres escoles: Bàsic (1 i 2), Intermedi (1 i 2) i Avançat (1 i 2), que responen al grau d’aplicació i integració del valencià, castellà i anglès en les activitats curriculars del centre.

Al CEIP Pare Jofré estem elaborant el nostre Projecte Lingüístic de Centre per optar al nivell Avançat 1. La proposta s’aprovarà en el pròxim Consell Escolar. Rebreu notícies al respecte a través d’aquesta via.

ENQUESTA SOBRE L’ÚS DE LES LLENGÜES

Us demanem la vostra col·laboració per tal d’emplenar una enquesta sobre l’ús de les llengües en l’àmbit familiar. Recollirem les dades obtingudes per avaluar la situació sociolingüísitca en la què es troba el centre, com a part del Projecte Lingüístic de Centre que estem elaborant. La trobareu a les motxilles dels vostres fills aquesta vesprada. És necessari que l’empleneu i l’entregueu a l’escola abans del dijous 2 de març.

Gràcies per la vostra col·laboració!! enquesta_us_llengues

Direcció CEIP Pare Jofré

Escola Valenciana aposta pel nivell Avançat: ‘L’únic que assegura un alumnat plurilingüe’

Vicent Moreno apunta sobre el decret de plurilingüisme que “la progressió de nivells és lenta, contraproduent i el calendari d’implantació resulta llarguíssim, fins al curs 2023–2024 no arriba a Batxillerat”.

RedactaVeu / València.

El DOGV ha publicat aquest dilluns [6 de febrer 2017] el Decret de Plurilingüisme educatiu que va aprovar el Consell el passat 27 de gener. D’acord a això, la conselleria ha fet arribar a tots els centres educatius les instruccions i una guia per facilitar-los al màxim els tràmits per a aplicar el Programa educatiu plurilingüe dinàmic (PEPD) en el segon cicle d’Infantil (3, 4 i 5 anys) que comença a aplicar-se el proper curs 2017-2018.

Davant això, Escola Valenciana ha fet constar que aquest Decret de Plurilingüisme Dinàmic no és el nostre model d’escola, tanmateix, és un document important per treballar el multilingüisme i oferirem als centres educatius propostes per dissenyar el Pla lingüístic de centre, amb l’objectiu d’acostar-lo al nostre model d’escola”, ha exposat l’entitat cívica a través d’un comunicat. En aquest sentit, Escola Valenciana promourà a les escoles la implantació del nivell Avançat, al seu parer, “l’únic que assegura un alumnat plurilingüe”.

La creació d’un alumnat plurilingüe, amb idèntica competència en valencià i en castellà, i un domini acceptable d’anglès, sols és possible a partir del nivell Intermedi 2 i un calendari d’aplicació més àgil per assolir aquesta finalitat fonamental. D’aquesta manera, els tres primers nivells: Bàsic 1 i Bàsic 2 i Intermedi 1, malgrat ser “de transició”, no garanteixen el domini equilibrat de les llengües oficials al País Valencià, per la qual cosa, cal anar cap a l’Avançat 1”, expliquen, alhora que recorden que aquesta proposta fou una de les 13 esmenes que Escola Valenciana presentà en setembre per millorar l’esborrany del Decret de Plurilingüisme i els principals sindicats en l’àmbit educatiu, STEPV i CCOO-PV, hi van trobar punts de confluència.

Amb l’aprovació del Decret Marzà, Escola Valenciana ha advertit l’absència de propostes de millora tan importants com la supressió dels dos nivells bàsics i l’Intermedi 1 que planteja Conselleria d’Educació, l’aplicació d’un calendari d’aplicació més curt, capaç de situar en el curs 2017–2018 els actuals programes plurilingües d’ensenyament en castellà (PPEC) en el nivell Intermedi 2, tant en l’educació pública com en la concertada.
Quant a les zones de predomini lingüístic castellà, la mesura més rellevant que plantejà l’entitat cívica fou l’increment de recursos amb l’objectiu que els actuals PPEC en Educació Infantil i Primària, pogueren assumir, sense dificultats, a fi d’aproximar-se al programa òptim, que segons els estudis de les Unitats per a l’Educació Multilingüe amb què la Comissió d’Educació d’Escola Valenciana s’ha basat és l’Avançat 1 i, així, assolir un domini equilibrat de valencià i castellà en acabar 6è de Primària.

Sense aquestes millores, el DPD és “menys plurilingüe i poc dinàmic, perquè, en primer lloc, parteix d’un Itinerari Bàsic massa incomplet, que no corregeix les asimetries derivades de l’adquisició desigual de competències lingüístiques en valencià i castellà. A més, la progressió de nivells és lenta, contraproduent i el calendari d’implantació resulta llarguíssim, fins al curs 2023–2024 no arriba a Batxillerat”, ha manifestat el president d’Escola Valencia, Vicent Moreno. A més, aquesta entitat cívica percep un “defecte de forma” en el nou Decret, com apunten, ja que “algunes escoles es poden instal·lar còmodament en un nivell Bàsic i no caminar cap a l’itinerari òptim, que seria l’Avançat”.

El Decret “dista molt” del model educatiu que proposà Escola Valenciana al document L’escola que volem. Una escola valenciana per al segle XXI. Malgrat les valoracions fetes al nou Decret, l’entitat cívica ha reconegut que es tracta d’una eina de treball que “dóna un bon marge d’actuació per promoure l’Itinerari Avançat, l’únic nivell que garanteix a l’alumnat ser plurilingüe, és a dir, ser competent en valencià i en castellà i tindre un domini acceptable d’una llengua estrangera”.

Així, Escola Valenciana conclou informant que oferirà al llarg dels propers dies una sèrie de propostes a les escoles amb la intenció de “contrarestar les mancances pròpies del Decret i ajustar-lo al model educatiu d’Escola Valenciana”. L’entitat cívica “vetllarà perquè les escoles amb doble línia no baixen de nivell, sinó que sempre vagen avant i trien l’Itinerari més pròxim a l’Avançat i en aquest sentit, apunten que oferirà assessorament i suport als centres educatius per tal d’aconseguir arribar al nivell òptim, l’Avançat.

Escola Valenciana compartirà informació dels seus projectes en la II Jornada Edusiona’t a Alacant

El proper dissabte 14 de gener l’entitat cívica oferirà material informatiu als assistents a la II Jornada de Participació i Intercanvi d’Experiències de la Comunitat Educativa, organitzada per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, i que es desenvoluparà a l’Auditori de la Diputació d’Alacant.

Les Trobades d’Escoles en Valencià, els avantatges de l’Ensenyament en Valencià, el Cinema a l’Escola, la campanya ‘2017: any de la igualtat lingüística’, el Voluntariat pel Valencià, la Gira Festival Itinerant de Música en Valencià, el concurs de literatura en valencià Premi Sambori, la xarxa de ràdios escolars RadioEscola, la campanya solidària ‘Un euro, llavor de solidaritat’, són algunes de les iniciatives d’Escola Valenciana – Federació d’Associacions per la Llengua, que estaran disponibles per als docents, les famílies, les entitats i els sindicats, a l’estand d’Escola Valenciana en el marc de la II Jornada educativa d’Edusiona’t.

https://www.escolavalenciana.com/noticies/detall/2453/escola-valenciana-compartira-informacio-dels-seus-projectes-en-la-ii-jornada-edusionarsquot-a-alacant

30723271001_8f2a81560d

L’Institut Victoria Kent d’Elx lidera la participació en el certamen literari ‘Ficcions’

Un total de 201 alumnes de tot el País Valencià s’han inscrit a la novena edició del concurs de creació literària ‘Ficcions’, segons ha informat l’organització. Aquests joves, d’entre 14 i 18 anys, provenen de 32 escoles, instituts i centres educatius diferents d’arreu del territori. Fins ara, destaca l’IES Victoria Kent d’Elx, ja que és el centre més participatiu del País Valencià en aquesta novena edició del certamen i compta, al llarg de totes les edicions del certamen literari, amb més de 1.000 inscrits.

Les inscripcions per participar al certamen de creació literària es van activar el 2 de novembre i segueixen obertes per a qualsevol alumne de 14 a 18 anys fins el dia 27 de febrer. Aquesta es pot fer a través de la pàgina web.

El funcionament

El concurs ‘Ficcions, l’aventura de crear històries’ està enfocat a alumnes de 14 a 18 anys que cursen 2n cicle d’ESO, Batxillerat o Cicles Formatius. L’objectiu principal d’aquesta iniciativa, creada per l’AMIC, busca impulsar l’ús de la llengua catalana i incentivar la creativitat i la imaginació dels joves.

Per començar, als participants se’ls faciliten els inicis de cinc novel·les diferents (Olor de colònia de Sílvia Alcàntara, L’aniversari d’Imma Monsó, El nom del vent de Patrick Rothfuss, L’aire que respires de Care Santos i L’altre costat de l’infern de Jordi Sierra i Fabra), a partir dels quals han d’escriure un relat dividit en tres capítols i penjar-lo a la web seguint el calendari d’entrega establert. La participació pot ser individual i/o en grup de fins a tres persones.

Jurat i premis

A partir del 17 d’abril, últim dia per entregar la darrera part del relat, un jurat format per persones vinculades al món literari i de l’educació s’encarregarà d’escollir els guanyadors i els finalistes. Amb motiu del 20è aniversari de l’AMIC, el veredicte es farà públic en un acte a La Pedrera de Barcelona, on es farà l’entrega dels premis i on hi podran assistir tant alumnes finalistes com familiars i professors. Els primers premis seran un iPhone o una Play Station per a cada membre del grup guanyador i també es lliuraran premis territorials per a les millors històries de cada zona i es premiarà el professor/a més motivador/a.

Anteriors edicions

En la darrera edició hi van participar més de 3.200 estudiants de segon cicle d’ESO, Batxillerat i CFGM de Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià provinents de més de 370 instituts. Aquesta xifra suposa un increment del 80% respecte a l’edició del 2014.

http://www.laveupv.com/noticia/24225/linstitut-victoria-kent-delx-lidera-la-participacio-en-el-certamen-literari-ficcions