Convivència i habilitats socials

Què és necessari? Prevenció. Detecció i implicació de la comunitat. Participació activa de l’alumnat. Desenvolupament de la intel·ligència emocional.


Coneixes el Pla de Convivència del CEIP Pare Jofré?

[…] la bona convivència s’aconsegueix amb la pràctica regular dels hàbits i les destreses que la faciliten. Per això, volem donar especial importància a les mesures preventives i als instruments que ajuden a estimular i organitzar la participació dels xiquets i xiquetes.

Un dels objectius proposats en el projecte educatiu del nostre centre és el propiciar un clima de relacions agradable que afavoresca les relacions basades en el respecte i la confiança entre tots els membres de la Comunitat educativa. Aquest Pla és l’instrument que deu fer possible aquest objectiu.[…]

Doc: Pla de Convivència. CEIP Pare Jofré


Pla Estratègic de Convivència Escolar. Es tracta d’un projecte en fase de desenvolupament. Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, a través del Centre Nacional d’Innovació i Recerca Educativa

WEB: http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2016/01/20160122-conv.html

Foro: http://www.mecd.gob.es/r/convivencia-escolar

DocPlan Estratégico de Convivencia Escolar

Protocol telèfon assetge escolar Pendent

Atencion a casos de acoso en centros educativos
http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/convivencia-escolar/plan-de-convivencia/lineas-maestras-actuacion/prevencion-y-control/acoso-escolar.html
Cartel 900 018 018 Teléfono contra el acoso escolar

PENDENT el desenvolupament d’un Programa de Cooperació Territorial finançat pel MECD, destinat a propiciar que les Comunitats Autònomes puguin realitzar les actuacions descrites en el pla.


Yo a eso no juego. Bullying y ciberbullying en la infancia. Save the Children.

Cuando estabas a punto de empezar a leer este informe te pedimos: ¿Cuáles son los recuerdos que tienes de tu época escolar?

Es muy posible que viniesen a tu mente las caras de tus compañeros y compañeras, los nombres de muchos de ellos, aquel profesor que te marcó, los juegos en el recreo, la clase que se te daba fatal o aquella en la que destacabas. Ahora te pido que te vuelvas a hacer una pregunta. ¿Cómo crees que serán los recuerdos de su época escolar para los niños y niñas que viven el bullying y el ciberbullying?

Niños y niñas que agreden a niños y niñas. El acoso y el ciberacoso son formas de violencia entre pares en las que tanto víctima como agresor son menores de edad con derecho, en coherencia con la Convención sobre los Derechos del Niño, a ser protegidos. Para conocer a fondo esta realidad, Save the Children, junto con un grupo de personas expertas, ha encuestado a 21.487 estudiantes de entre 12 y 16 años y esto es lo que hemos aprendido: El acoso es violencia, no son “chiquilladas”


El Programa KIVA. Universidat de Turku, Finlàndia. S’està implementant en alguns centres estatals.

WEB: http://www.kivaprogram.net/


Laboratori d’Estudis sobre la Convivència i la Prevenció de la Violència

Disposar de bones habilitats d’intel·ligència emocional et protegeix enfront de l’assetjament escolar. http://www.uco.es/uconews/es/article/disponer-de-buenas-habilidades-de-inteligencia-emocional-te-protege-frente-/

WEB: http://www.uco.es/laecovi/


«La intel·ligència, sigui emocional o de qualsevol altre tipus, o és social o no és intel·ligent.»


Guia gratuïta: La intel·ligència emocional. La seva inclusió en el currículum educatiu

  • El concepte d’intel·ligència emocional.
  • Tipus d’intel·ligència emocional.
  • Fórmules per la seva inclusion a l’aula ordinària.

Guía Contra el Bullying Homofóbico, Herramientas para el profesorado.


images

JOCS I DINÀMIQUES

Las-cartas-de-las-emociones-en-la-infancia-Juegodinamica-de-grupo

ALTRES


Recursos educativos sobre el curso de habilidades sociales y de comunicación.

  • Cómo hacer frente a la presión de grupo.  Descarregar
  • Manual para el monitor o monitora. Cómo fomentar en nuestros hijos e hijas habilidades sociales, de comunicación, asertividad y autoestima como herramientas frente a la presión de grupo.  Descarrregar
  • ¿Por qué nos cuesta tanto hablar con nuestros hijos e hijas? Reflexiones y pautas para mejorar la comunicación familiar como instrumento preventivo. Descarregar
  • Habilidades de comunicación. Descarregar
  • HABILIDADES SOCIALES, COMUNICACIÓN, ASERTIVIDAD Y AUTOESTIMA (Frente a la presión de grupo). Trabajamos seis herramientas. Descarregar