Videos temàtics

  • Com dur igualtat al aula. 2017. FAMPA-València.  Expertes, professionals de la coeducació donaren les claus per a dur la igualtat a les aules a l’IES Isabel de Villena de València.  2017.

ANA LÓPEZ. Resum (13 minutos). Completo: 31 minutos 

ALICIA VILLAR.  Resum (14 minutos)

Completo 44 minutos

ENCARNA CUENCA I MARIUS FULLANA. Resum  (15 minutos)
https://youtu.be/41zMe7lE68E – Completo (48 minutos)

MERCEDES SÁNCHEZ VICOResum (12 minutos)

Completo (30 minutos)

Resumen de la Jornada (23 minutos)