Membres

MARIUS JOSEP FULLANA I ALFONSO President L’HORTA NORD
AGNÉS UBEDA OLTRA Vicepresidenta LA COSTERA
ESTHER CONCEPCIÓN HARO Secretària General VALÈNCIA-CIUTAT
ROSA MARÍA RUBIO SANTOS Vicesecretària General VALÈNCIA-CIUTAT
ISABEL TORT I AUSINA Secret. de Finances VALÈNCIA-CIUTAT
RAQUEL MARTÍN VILLASANTA Secret. de Formació RIBERA BAIXA
ERIC GIELEN Secret. Relacions Comarcals CAMP DEL TURIA
VICENT HORCAS Secret. Normalització Lingüística VALÈNCIA-CIUTAT
RAQUEL PLASÈNCIA Secret. Relacions Públiques HORTA SUD
ANA BELEN GASQUEZ Secret. Ensenyaments Infantil Primària LA FOIA DE BUNYOL
MARISE J. R. A. FONSECA Secret. Informació i Documentació L’HORTA NORD
TERESA JUAN-MOMPÓ ROVIRA SecreT. Assumptes Jurídics L’HORTA NORD
MARÍA EULALIA VILLANUEVA NAVARRO Secret. altres Ensenyaments VALÈNCIA-CIUTAT
SANTIAGO MARTÍNEZ CARBONELL Secret. Ensenyament Secundària CANAL DE NAVARRÉS

Consell Escolar Valencià
Titulars:

 • Màrius Fullana Alfonso
 • Rosa Clement
 • Silvia Centelles
 • Eugenio Raúl Alós Carbonell

Suplents:

 • Mónica Candela Pérez
 • Cristina Álvarez Rogero
 • Juan Antonio Milanés
 • Merxe Alabau

De les Comissions del Consell:
– Projectes legislatius – Raúl Alos, Merxe Alabau (suplent)

 • Innovació Educativa – Rosa Clement Cristina Álvarez (suplent)
 • Correspondència i gestió – – Jornades i Participació: Rosa Clement, Cristina Álvarez (suplent) – Dictàmens i informes –
 • Coeducació – Silvia Centelles, Juan Antonio Milanés (suplent)
 • Plurilingüisme – Màrius Fullana, Mónica Candela (suplent)
 • Consens – Màrius Fullana, Mónica Candela (suplent)
 • Comissió Permanent –Màrius Fullana i Rosa Clement Mónica Candela i Cristina Álvarez (suplents)

Mesa de pares i mares
Titulars:

 • Rosa Sirera Soler
 • Màrius Fullana Alfonso
 • Eugenio Raúl Alós
 • Xavier Tudela Ortells

Suplents

 • P. Luis Alonso Gutiérrez Gracia Vinagre Bonillo
 • Luis Deltell Poveda
 • Silvia Peña