Materials: Activitats i dinàmiques

Activitat 1. Paper de dones i homes
Activitat 2. El llenguatge, l’expressió i la diferència entre sexes
Activitat 3. Qüestionari sobre activitats físiques extraescolars
Activitat 4. Imatge i publicitat
Activitat 5. La dona en la imatge artística
Bibliografia i altres recursos de batalla

  • Treball domèstic (dossier amb activitats per a Primària)
  • Yo cuento, tu pintas, ella suma: educación para la igualdad y la salud en primaria

El material abasta cinc àrees del currículum: Coneixement del Mitjà, Educació Artística, Educació Física, Llengua Castellana i Literatura i Matemàtiques.

http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2011/06/Yocuento_Isuu_baja.pdf

  • Programa de coeducación para segundo ciclo de Educación Primaria

http://docplayer.es/15460123-Programa-de-coeducacion-para-segundo-ciclo-de-educacion-primaria.html

  • Vivir en igualdad. Guía didáctica sobre coeducación
L’objectiu d’aquesta guia didàctica és que el professorat adquirisca les habilitats necessàries per a identificar els aspectes sexistes i que es promoga l’equitat de gènere a les aules, transformen-do els espais comuns educatius en zones de socialització que compartisquen noies i nois.

http://docplayer.es/14954096-Vivir-en-igualdad-guia-didactica-sobre-coeducacion-area-de-igualdad-de-oportunidades.html

  • “Exposición “Las invisibles de la ciencia”

http://madrid.felestudiantil.org/exposicion-las-invisibles-de-la-ciencia/

Podeu descarregar l’exposició per a imprimir-la de forma lliure ací en formats PDF o PNG