Consell Escolar Municipal

L’objectiu del Consell Escolar Municipal és el de ser un organisme participatiu de la comunitat educativa de l´El Puig i les seues tasques i funcions són l´assessorament, la consulta, la proposta i la informació de tots els temes educatius que afecten al municipi.

D´entres les funcions concretes i molt importants del Consell Escolar Municipal:

 • Determinar els llocs escolars que s´han de crear, substituir o suprimir dins de l´El Puig per aconseguir l´accés de tota la ciutadania a nivell educatius i culturals que els permeten la seua realització personal i social.
 • Planificació i adminisó de l´alumnat en el municipi amb la finalitat d´afavorir l´ocupació real de les places escolars i així millorar el rendiment educatiu.
 • Desenvolupar les accions compensatories per corregir les desigualtats provinent del context econòmic, social i cultural de l´alumnat.
 • Fixar els criteris per a l´emplaçament, construcció, renovació i manteniment dels centres públics de l´El Puig.
 • Promoure activitats per millorar la qualitt educativa en la renovació pedagògica i amb els principis d´escola activa per anar tendint a una escola democràtica, crítica, lliure i no discriminatòria.
 • Sentar els criteris per a la dotació de pressupostos municipals destinats als centres i per a l´ampliació de plantilles dels centres.
 • Presentar propostes de convenis i acords de competències delegades que millores la qualitat del servei educatiu dins de l´àmbit del municipi.

Els membres del Consell Escolar Municipal tenen drets a ser informats per l´Administració educativa i local sobre qualsevol tema en relació amb l´acció educativa dins del municipi.

La composició del Consell Escolar Municipal està conformat per la presidència que l´ocupa  l´alcaldia de l´Ajuntament o regidor d´Educació (en cas de delegació de funcions); la vicepresidència (en cas de substitució); secretari o secretaria (tècnic municipal);  pares i mares que formen part dels consells escolars dels centres; membres del personal de l´administració i serveis; els directors i titulars dels centres.

Font: FAPA Valencia

Consultar informació sobre el Consell Escolar València en http://www.fapa-valencia.org/consejo_escolar_valenciano.php

Els membres

[…] ́ha procedit en el plenari del 30 de març de 2017 a renovar el Consell Escolar Municipal per al període 2017–2020, […] el consell quedarà constituït per:

 

1.- Luisa Salvador Tomás, Alcaldessa Presidenta

2.- Marc Orila Pla, Regidor de Cultura i Educació.

3.- Rafael López Diago, Administració Educativa.

4.- Cristina Ferrer Álvarez, STE

5.- Rosa Maria Albors Chulvi, STE

6.- Rosa Maria Casas Chulvi, UGT

7.- Lara Gómez Martínez, ANPE

8.- Ma José Ballester Fornés, FSIE

9.- Ana Angulo Fernández-Pacheco, AMPA Pare Jofré

10.- Marise J. R. A. Fonseca, AMPA Pare Jofré

11.- Juan García Palau, AMPA Guillem d’Entença

12.- Francisco José Molina Castañer, AMPA Guillem d’Entença

13.- Irene Sánchez Cuerda, AMPA Guillem d’Entença

14.- Toñi López Oller, AMPA I.E.S.

15.- Begoña Arias Megía, AMPA I.E.S.

16.- Lola Lluesma Pascual, Associació Veïns Local

17.- Pablo Angresola Cotino, UGT./ Local

18.- María del Puig Abenza Ruiz, Alumna IES

19.- Carlos Cabrera Martí, Alumne IES

20.- Pablo José López Beltrán, P.A.S.- UGT

21.- Joan Enric Broseta Pascual, Director Pare Jofré

22.- Ma Teresa Gutiérrez Gómez, Directora Guillem d’Entença

23.- Ma Elena Bayo Viana, Titular Sta. María del Puig

24.- Silvia Plantada Sellerés, Centre Públic Municipal F.P.A.

25.- Ignacio J. Álvarez Cañas, Director IES.

Es deixa pendent la designació d’un membre del Sindicat STE, un membre de CCOO i un membre de PAS-CCOO fins al seu nomenament.

Es nomena secretària del Consell i de la Comissió d’Escolarització a Ana María Angresola Cotino.

 

La composició de la Comissió Municipal d’Escolarització, que queda com segueix:

 • Marc Oriola Pla, President
 • Marise J. R. A. Fonseca, representant de l’AMPA del CEIP Pare Jofré
 • Carlos Cabrera Mart, representant de l ́alumnat
 • María Teresa Gutiérrez Gómez, Directora del CEIP Guillem d ́Entença
 • Rafael López Diago, representant de l’Administració Educativa
 • Joan Enric Broseta Pascual, representant del professorat del CEIP Pare Jofré

En funcions d’assessorament: Juan García Palau, representant de l’AMPA del CEIP Guillem d ́Entença

Secretària: Ana María Angresola Cotino.