Drets de la Infància

  • SCREAM: Defensa dels drets del nen a través de l’educació, les arts i els mitjans de comunicació

http://ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/Scream/lang–es/index.htm

Targeta vermella al treball infantil

http://ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/RedCardtoChildLabour/lang–es/index.htm