Resolució d’instruccions per a l’organització i funcionament de les escoles d’Educació Infantil de segon cicle i col·legis d’Educació Primària durant el curs 2015-2016

Resolució d’instruccions per a l’organització i funcionament de les escoles d’Educació Infantil de segon cicle i col·legis d’Educació Primària durant el curs 2015-2016.

A tenir en compte:
a. L’aprovació de la PGA i de l’horari escolar será decisió del director/a del centre.
b. El pla de convivència serà elaborat per l’equip directiu però ha d’atendre a les propostes realtzades per l’AMPA.
c. Els llibres de text estaran vigents durant un període de 6 anys. En els cursos en què s’implante la nova Llei Orgànica 8/2013, els centres docents orientaran les seues actuacions cap a la reutilització de llibres de text i materials didàctics amb la finalitat d’evitar obligacions econòmiques afegides per a les famílies. Per a això, els òrgans de coordinació didáctica competents valoraran l’adequació dels llibres de text vigents en eixe moment en el centre docent. En cas que l’òrgan valore que no hi ha tal adequació, podrà optar per determinar la substitució de llibres de text i materials didàctics.
d. Les activitats extraescolars s’han d’incloure en la PGA.

Resolució calendari escolar d’inici de curs. 2015-2016

Resolució calendari escolar d’inici de curs. Les activitats escolars del curs acadèmic 2015-2016 s’iniciaran i finalitzaran, en funció de les ensenyances cursades, en les dates següents:

1. Educació Infantil i en Educació Primària, s’iniciaran el 3 de setembre de 2015 i finalitzaran el 17 de juny de 2016.

2. Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional s’iniciaran el 3 de setembre de 2015 i finalitzaran el 9 de juny  de 2016.

3. Formació de Persones Adultes, s’iniciaran el 21 de setembre de 2015 i finalitzaran el 9 de juny de 2016.

4. Ensenyances esportives reglades, artístiques i idiomes, s’iniciaran el 21 de setembre de 2015 i finalitzaran el 17 de juny de 2016.

En este link teniu la noticia que hui s’ha publicat sobre la possible modificació d’esta resolució, però a hores d’ara el curs s’inicia el 3 de setembre.